Wprowadzenie notatka filmowa
Sala kinowa Muzeum Narodowego w Warszawie. Lista obecności na 16 spotkaniach zawiera 91 nazwisk uczestników.

Prezentacja tematów
kol. Ewa Marxen-Wolska (Łódź)
kol. Bogumiła Rouba (Toruń)
kol. Władysław Zalewski (Kraków)
kol. Jerzy Wolski (Łódź)