Temat 7
Wirtualna rzeczywistość a konserwacja zabytków
praca magisterska, ASP Kraków
Anita Joanna Flejter pod kierunkiem prof. dr Mieczysława Steca

Streszczenie:

W dzisiejszej rzeczywistości praktycznie nie ma już dziedziny, w której nie wykorzystywano by lub nic zamierzano wykorzystywać komputerów. Sprzyja temu upowszechnienie sieci globalnych, stała obniżka cen sprzętu, programy tworzone w taki sposób by specjalistyczna wiedza nie była konieczna do ich obsługi. Równie łatwo możemy zaobserwować, że obecnie coraz większe znaczenie zaczyna zyskiwać ekspozycyjna, reprezentacyjna i pokazowa funkcja Zabytku.
Narzucona zostaje mu rola swoistej przynęty. Dodatkowo kultura obrazkowa coraz większe znaczenie przypisuje do wizualizacji zarówno samego obiektu zabytkowego, jak i, by pozostać w obszarze naszych zainteresowań, zagadnień konserwatorskich z nim związanych. To nagłe przesunięcie ciężaru pojęcia „zabytek" wymaga od konserwatora swoistego „bycia na bieżąco" i wykreowania nowych wzorców postaw. Konserwator z „lekarza" zabytku zmienia się w jego „managera". Próbuje zainteresować Społeczeństwo, Właściciela, Rząd atrakcyjnością, znaczeniem i problemami obiektu, co często stanowi o „być albo nie być" zabytku. Pomocne, w tego rodzaju zabiegach, mogą okazać się nowoczesne technologie. Przede wszystkim umożliwiają szerokie rozpropagowanie zarówno wizerunków samych obiektów jak i związanych z nimi zagadnień konserwatorskich problemu inwentaryzacji, dokumentacji, rekonstrukcji i jej wizualizacji, ikonografii, analizy porównawczej, zagadnienia oryginalności obiektu poprzez przeprowadzenie analizy stylistyczne porównawczej. Dodatkowo pozwalają na pozostawienie Zabytku na etapie konserwacji i przeniesienie restauracji obiektu w obszar cyfrowy z możliwością utrwalenia oryginalnego kontekstu poprzez precyzyjną dokumentacje pomiarową i fotograficzną. Nawarstwienia kolejnych epok mogą zostać uznane, gdyż odtworzenie wersji czystej stylowo możliwe jest w obszarze wirtualnym - w czym można dopatrzyć się swoistego nawiązanie do tez Johna Ruskina. Za jedno z założeń mojej pracy magisterskiej przyjełam stworzenie elektronicznego Wydziałowego Archiwum Prac Naukowych (APN). Umożliwia ono dostęp do zawartości prac naukowych zapisanych elektronicznie. Oprócz możliwości przeglądania treści, rysunków i załączników prac, program oferuje zaawansowane możliwości wyszukiwania informacji w tekście prac. W zależności od sposobu uruchomienia programu i od konfiguracji komputera prace mogą być udostępniane w sieci lokalnej lub Internecie. Zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z dokładnym opisem działania programu oraz całością pracy na stronach: http://www.wkirds.asp.krakow.pl/, http://aflejter.fm.interia.pl/ lub o kontakt mailowy: niteczkaO@wp.pl. Wystąpienie przygotowane zostało na kanwie jednego z rozdziałów przygotowywanej przygotowanej przeze mnie pod kierunkiem drahab. Mieczysława Steca pracy magisterskiej: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki a nowe technologie komputerowe. Dotychczasowe zastosowania oraz dalsze możliwości wykorzystania w dokumentacji, prezentacji, wirtualnej konserwacji i restauracji. Praca została obroniona 28 czerwca 2004 uzyskując ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. W oczekiwaniu na inicjację działania intemetowego Archiwum praca dostępna jest pod adresem: http://aflciter.fm.inlcria.ol/.