Nasza służba
Szanowni Koleżanki i Koledzy.
Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej, którą pozwalamy sobie wykorzystać, jako kontynuację koleżeńskich spotkań warsztatowych. Mamy nadzieję, że włączenie się nas wszystkich w spotkania wirtualne, pozwoli na uaktywnienie naszego myślenia i działania w realizacji zawołania „wczoraj i dziś dla jutra”. Wybaczcie, że przyjmujemy formę osobistą pisząc sami o sobie.
Nasza działalność miała i ma na celu przede wszystkim zachowanie i ochronę spuścizny przekazywanej w dziełach twórczości plastycznej. Dzieła te stanowią integralną część dóbr kultury i określają równocześnie tożsamość narodową. Podstawą ideową postępowania konserwatorskiego dla osiągnięcia powyższego celu było przejęcie z wielo- wiekowej polskiej tradycji wartości Bóg, Honor, Ojczyzna. Wartości te stanowiły bazę dla powstałego w 1911 r. Związku Harcerstwa Polskiego, który stał się naszą pierwszą szkołą życia i honoru służby ojczyźnie (czym skorupka za młodu...).