Służby naszych rodziców
Rodzice Ewy - dr Kazimiera Marxen i inż. Jan Marxen
Szpital polowy
Kazimiera Marxen dr wszech nauk lekarskich
"Wspaniałemu człowiekowi i lekarzowi
 P. Dr. Kazimierze Marxen w dowód czci
  i wdzięczności za jej 46 lat pracy w szpitalu
- Szpital Psychiatryczny w Lublińcu, maj 1971 r."
Inż. konserwator Jan Marxen opracował m.in. projekty
adaptacji wnętrz dla potrzeb Muzeum Sztuki Awangardowej
w Łodzi w zabytkowej kamienicy przy ul. Więckowskiego 36
Rodzice Jerzego - intendent pulku W.P. starszy wachmistrz Gustaw Wolski
i dyplomowana położna Zofia Wolska
Położna Zofia Wolska pomogła przyjść na świat 4362 dzieciom
Zofia Wolska
Gustaw Wolski
5 Pułk Strzelców Konnych
Tato i ja
Aneks nawiązujący do służb naszych przodków
Sięgając do przekazów historycznych znajdujemy informacje, z których dowiadujemy się o tym, że siostra Teofila Wiśniowskiego - Emilia była praprababką Ewy Marxen -Wolskiej.
Wiśniowski Teofil, ur. 28.XII 1806 w Jazłowcu (pow. czortkowski), zm. 31 VII 1847 we Lwowie, galic. działacz rewol.; uczestnik powstania listopadowego w Król. Pol. ; następnie tworzył w Galicji organizacje węglarskie; 1835 zgłosił akces do Stow. Ludu Pol. i wszedł w skład Zboru Ziemskiego we Lwowie; aresztowany 1835, skazany na 15 lat więzienia, 1836 został jednak zwolniony. W 1838 przedostał się do Francji ; członek Tow. Demokratycznego Pol., 1841-46 wybierany kilkakrotnie do Centralizacji, pełnił w niej funkcje sekretarza; dążył do rozszerzenia agitacji w kraju. Redagował pisma TDP m.in. "Demokratę Polskiego", "Przegląd Dziejów Polskich". W 1844 przybył do Galicji w celu przygotowania ogólnonar. powstania; mianowany przez władze powstańcze prezesem Trybunału w Galicji; 24 II 1846 zorganizował 42-osobowy oddział zbrojny w celu opanowania miasteczka Narajów (Podole); po początkowym sukcesie nad wojskami austr. oddział został rozbity; W. schwytany przez chłopów, wydany władzom austr., został skazany na śmierć przez powieszenie.
Zródło: Wielka Encyklopedia PWN wyd. 1969
Licząc od Teofila, Ewa jest w szóstej linii rodowej.
Ewa Marxen (Wolska), fot. 1943
Koniec aktualizacji aneksu służb naszych przodków nastąpił w dniu
1 Paździenika 2012 roku.
Myśli patriotyczne
Mini projekt Jerzego Wolskiego z 1942 r.
Mały przykład przeżywania i myślenia patriotycznego Rodaków z czasów II wojny światowej i okupacji. W jaskiniach naszych Tatr Wojsko Polskie spoczywa pod czujnym okiem huzarów Jego Królewskiej Mości Jana III Sobieskiego. Nasi śpiący żołnierze czekają na hasło by ruszyć do walki o wolność Ojczyzny.
Spojrzenie w przeszłość
Trzy rzeźby świętych dziewic drewniane polichromowane i złocone z ołtarza
(czterech dziewic?) w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach pow. Bełchatowski.
Czas powstania druga połowa XIV wieku.
Nasze współczesne dziewczyny spotykają się z około 600 lat starszymi od siebie koleżankami.
Archiwum familijne
Honorowe laury oraz nagrody za działania przynoszące dobro społeczne.
Małe znaczki do klapy określane potrzebami życia codziennego.
Aktualności dnia