Tematy Spodkań Warsztatowych
I/II SPOTKANIE WARSZTATOWE

Marcin Kozarzewski: Emulsja woskowo-wodna do oczyszczania obrazów.
Bogumiła Rouba: Odwracalność materiałów i zabiegów.
Maria Regulińska, Grażyna Cynnelis: Niskociśnieniowy stół dublażowy:                                                                      -prostowanie obrazów
                                                       -klejenie rozdarć przy pomocy stołu
Jerzy Wolski: Wosk w konserwacji obrazów.
Jerzy Wolski: Fotogramy wykonywane w świetle refleksowym.
Jerzy Wolski: Nowe elementy dokumentacji konserwatorskiej na przykładzie obrazu Matki Boskiej Francesco Francia.
Jolanta Kryńska, Leszek Słowik: Prace pomocnicze przy konserwacji ścian jadalni Opata w Zespole Klasztornym w Lubiążu.

III SPOTKANIE WARSZTATOWE

Jerzy Wolski: Możliwości rejestrowania prac przy pomocy video filmów.
Agnieszka Wolska-Dominik: Mocowanie owalnych obrazów na płótnie do podłoża pomocniczego.
Joanna Zajączkowska-Kłoda: Nowe metody w konserwacji - o zastosowaniu mikrokomponentów. Artykuł w miesięczniku „Byte”.
Halina Stępień: Dublowanie obrazów na podłożu zszywanym.
Ewa i Jerzy Wolscy: Problemy związane z restaurowaniem obrazów.
Elżbieta i Piotr Bakunowie: Rozwiązania estetyczne i konserwacja Epitafium Harmena Fretera z kolegiaty w Kołobrzegu.


IV SPOTKANIE WARSZTATOWE

Joanna Arszyńska: Roboczy schemat dokumentacji komputerowej.
Marcin Kozarzewski, Ryszard Żankowski: Konserwacja XIV-wiecznych malowideł ściennych w południowej nawie Kościoła NMP w Toruniu.
Ewa, Agnieszka, Jerzy Wolscy: 3 ostatnie prace: Tryptyk ze Stobiecka; Lot z córkami; Matka Boska z Domaniewic.


V SPOTKANIE WARSZTATOWE

Ewa i Jerzy Wolscy: Konserwacja i restauracja obrazu „Wniebowzięcie Matki Boskiej” z Warty w Katedrze Włocławskiej.
Ewa i Jerzy Wolscy: wyniki badañ stanu zachowania tryptyku z kościoła św. Jana Jerozolimskiego XV/ XVI w.
Ewa i Jerzy Wolscy: Konserwacja i restauracja malowideł Adama Swacha w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Kolegiacie Łowickiej (1718r) .
Marcin Kozarzewski, Marek Trocha: Konserwacja i restauracja malowideł ściennych Antoniego Scheflera i sztukaterii w Kaplicy N. S. w Kościele św Jakuba w Nysie (ok. 1730r).
Katarzyna Dzienniak: Eksperymentalna forma rekonstrukcji obrazu Zdjęcie z Krzyża.
Joanna Zajączkowska Kłoda i Piotr Kłoda: komputerowa dokumentacja prac konserwatorskich przy polichromii w drewnianym Kościele w Słopanowie (1695r ).
Bogumiła Rouba: Informacje o aparacie umożliwiającym określenie punktu mięknięcia (temperatury) warstw malarskich w obrazach.


VII SPOTKANIE WARSZTATOWE

Aleksander Mitka: konserwacja plafonu przy użyciu modulowanego stołu niskociśnieniowego (6 10 m) na zamku Clausholm w Danii.
Anna Bystroń-Kwiatkowska: Stropy z XVIII w. kamienicy przy ulicy Szerokiej 16 w Toruniu- stan po konserwacji.
Piotr Bakun: usuwanie przemalowań z obrazu kultowego.
Ewa Królewska: konserwacja malowideł na stropie drewnianego kościoła cmentarnego w Górze Śląskiej.
Rajmund Gazda: konserwacja świątyni Hatszepsut.
Joanna Zajaczkowska- Kłoda: konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele w Słopanowie.


VIII SPOTKANIE WARSZTATOWE

Małgorzata Wójtowicz: Konserwacja panoramy Reszty na Węgrzech przez zespół polskich konserwatorów.
Elżbieta Dembek: Konserwacja i restauracja poliptyku z 1504 roku
z katedry we Fromborku.
Rajmund Gazda: Konserwacja Świątyń egipskich przez Polską Misję Archeologiczną.
Jerzy Wolski: Konserwacja środkowej części tryptyku z początku XVI w. w Kościele parafialnym w Warcie.
Iwona Szmelter: Niektóre ostatnie publikacje konserwatorskie w „Restauro”
Wiesław Stępień: Dokumentacja komputerowa zabytków w regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi
Ewa Matwij: Konserwacja nowoodkrytych malowideł ściennych z początku XVI w. w kościele parafialnym w Marzeninie
Jerzy Wolski: Konserwacja i restauracja 4 kwater tryptyku „Sta Conversatione” z kościoła p. w. św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu
Jerzy Wolski: Nowe formy albumów barwnych fotogramów dokumentacji konserwatorskiej
Grażyna Szumska: Konkursy na prace konserwatorskie
Sławomir Przedpełski: Pokaz sprzętu konserwatorskiego produkcji Firmy: Restauro Technika w Toruniu


X SPOTKANIE WARSZTATOWE

Ewa i Jerzy Wolscy: Promienie Roentgena w badaniach i konserwacji dzieł sztuki w setną rocznicę odkrycia promieni.
Ryszard Wójtowicz: Konserwacja i restauracja panoramy na Węgrzech
Iwona Szmelter: Krótka rozprawa między trzema osobami: Zleceniodawcą, konserwatorem a kuratorem.
Elżbieta Linnert: Odkrycie i konserwacja obrazu „Martwa natura z ubitym ptactwem” Florisa van Schootena.
Anna Hnatiuk: Konserwacja obrazu „Św. Barbara i Św. Małgorzata” skrzydła poliptyku Koronacji Marii z Popęczyc.
Ewa Marxen-Wolska:Zapomniany obraz włoskiego Quatrocenta.
Jerzy Wolski : Konserwacja głowy kobiety w obrazie „Wnętrze kuchni"
Teresa Olech: Konserwacja obrazu „Bitwa pod Orszą" : nowe rozwiązanie konstrukcji mocującej podobrazie, możliwość wykorzystania stelaża roboczego w konstrukcji obrazów na drewnie.
Elżbieta Szmit-Naud: Konserwacja i restauracja obrazu Matki Boskiej Niepokalanej z Kościoła św. Jana Chrzciciela i Jana Apostoła w Toruniu.
Wojciech Kozak: Konserwacja i restauracja dekoracji teatralnych muzeum „Zamek” w Łańcucie.
Jan Perkowski: Dezynfekcja dzieł sztuki promieniami gamma.
Joanna Zajączkowska: Konserwacja i restauracja Ołtarza w Rzęśni.
Stanisław Stawicki: Odkrycie renesansowych malowideł ściennych w kościele w Pułtusku.
Katarzyna Męczyńska: Konserwacja i restauracja 4 obrazów z kościoła farnego w Poznaniu.
Anna Kwiatkowska: Nowoodkryte malowidła ścienne przy ul. Łaziennej w Toruniu.
Tytus Sawicki: Malowidła ścienne w kościołach Mołdawii.
A. Leliwa-Kania: Badania radiologiczne papieru.
Robert Kołodziejski: Prezentacja wielofunkcyjnego stołu próżniowego - video film.
Amadio Micheletti: O materiałach konserwatorskich firmy.


XI SPOTKANIE WARSZTATOWE

Paweł Jędrzejczyk: Problematyka związana z konserwacja rzeźby SATYR pochodzącej z Muzeum Narodowego w Warszawie, I w. n. e.
Przemysław Gorek: Wymiana podłoża drewnianego w rzeźbie polichromowanej.
Bogumiła Rouba: Granice zasadności podejmowania decyzji o rekonstrukcji- kolorystyka i dekoracja malarska Kościoła NMP w Toruniu.
Stanisław Stawicki: odkrycie i konserwacja ściennego malowidła w Dąbrównie - „Zwiastowanie”
Maria Roznerska: Konserwacja dwustronnie malowanej kwatery tryptyku
z Sątop z pocz. XVI w .Metody i środki zastosowane do przeniesienia rozwarstwionych obrazów na nowe podłoże.
Piotr Dybalski, Katarzyna Męczyńska: Konserwacja malowideł ściennych Walentego Żebrowskiego w kościele O.O bernardynów w Kaliszu.
Jerzy Wolski: Konserwacja i restauracja obrazów eksponowanych na wystawie: Francesco Francia, Adoracja Dzieciątka, Matka Boska- relikt, Lot z córkami prezentowane przeźroczami.
Elżbieta Bakun: konserwacja XVII- wiecznego ołtarza MB. Rózancowej z kościoła w Trzcianie koło Rzeszowa.
Aleksander Piotrowski: konserwacja kurdybanów wawelskich.
Edward Kosakowski: komputer w konserwacji zabytków malarstwa.
Sophie Gapińska: Poszukiwanie tożsamości obrazu Podniesienie Krzyża z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Elżbieta i Piotr Bakunowie: Konserwacja XVII-wiecznego ołtarza MB. Różańcowej z kościoła w Trzcianie koło Rzeszowa.
Izabela Malczewska: Obrazy z kościoła pobrygidkowskiego w Grodnie
Anna Guzowska: Przygotowanie płócien dublażowych.


XII SPOTKANIE WARSZTATOWE

Jolanta Cetnarowicz- Bis: o sztandarze Cechu Mistrzów Stolarskich.
Stanisław Stawicki: Problemy malowideł ściennych w kolegiacie w Pułtusku.
Małgorzata Wiciejowska- Stankiewicz: Malowidła œcienne z początku XVI w. w Lublinie.
Joanna Zajączkowska- Kłoda: Herby w ołtarzach.
Sławomir Skibiński: Dokumentacja konserwatorsko- elektroniczna.
Piotr Słupczyński: Konserwacja intarsji marmurowych.
Małgorzata Adamska- Lech: Pretecsta z ornatu kanonika Grzegorza Helenstrautera- 1496r.
Agata Mamoń: konserwacja malowideł ściennych przy ulicy Kanoniczej 15 w Krakowie.


XIII SPOTKANIE WARSZTATOWE

Anna Suwała: Kopia konserwatorska- wstęp do dyskusji.
Weronika Liszewska: Wytwarzanie papieru japońskiego do celów konserwatorskich. Informacja o kursie KOM-u.
Piotr Słupczyński: Zastosowanie hydroksypropycelulozy do konserwacji polichromii na podłożu marmurowym.
Joanna Zajączkowska-Kłoda: Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Anna Potocka: Ekrany kominkowe.
Iwona Szmelter: O konserwacji sztuki nowoczesnej; o potrzebie kodeksu etyki
Jerzy Wolski: Nowa aranżacja tryptyku „Wniebowzięcie Matki Boskiej
z Warty”
Agata Mamoń: Konserwacja malowideł pochodzących z różnych okresów historycznych, występujących w jednym pomieszczeniu.
Elżbieta Bakun: Konserwacja i rekonstrukcja polichromii mieszczańskich w Rzeszowie - film;
Elżbieta Bakun: Informacja o wystawie sekcji konserwatorów dzieł sztuki okręgu rzeszowskiego ZPAP zorganizowanej w Rzeszowie - film
Stanisław Stawicki: Archikolegiata w Tumie pod Łęczycą.


XIV SPOTKANIE WARSZTATOWE

Elżbieta Modzelewska: Problemy retuszy w malarstwie sztalugowym.
Anna Potocka: Problemy konserwatorskie obrazów M.L. Willmanna „Męczeństwo Św. Piotra i Św. Pawła”.
Tytus Sawicki: Technika Michaela Willmanna na przykładzie dwóch obrazów z kościoła Stanisława Kostki w Warszawie.
Jan Dondajewski: Prezentacja filmu pt. „Piękno odzyskane- konserwacja zabytków”


XV SPOTKANIE WARSZTATOWE

Elżbieta I Piotr Bakunowie: Konserwacja obrazu „Matka Boska Szkaplerzna”
Elżbieta I Piotr Bakunowie: Odkrycie i konserwacja gotyckich malowideł ściennych w prezbiterium kościoła w Tarnobrzegu-Miechocinie
Ks. Andrzej Klesza: Konserwacja rzeźby „Matka Boska Łukowska”
Jadwiga Styrna-Nawrocka: Konserwacje i co dalej?
Agnieszka Pawlak z zespołem: Konserwacja polichromii drewnianego kościoła w Grembieniu.
Janusz Smaza: Studenckie prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy rzeźbiarskim wystroju kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi.
Hanna Kazberuk: Konserwacja XIX w. polichromii kamiennego chóru z XVII w w kolegiacie Żółkiewskiej.
Krzysztof Jurków: Konserwacja i restauracja nagrobka Teofili Sobieskiej matki króla Jana III Sobieskiego.
Csilla Karsay: Konserwacja portalu głównego Kolegiaty w Żółkwi.
Bogumiła Rouba: Terminologia konserwatorska
Władysław Zalewski i Agata Mamoń: Problemy konserwatorskie malowideł bizantyńsko- ruskich (1470) w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu.
Joanna Zajączkowska-Kłoda: Zintegrowana konserwacja drewnianego kościoła p. w. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Przemysław Gorek: Prace konserwatorskie przy XVI- wiecznych stallach w kościele pobernardyńskim w Lubawie
Marcin Kozarzewski: Prace konserwatorskie w kościele koptyjskim w Kairze
Ewa i Jerzy Wolscy: Cztery konserwacje obrazu „Madonna w ogrodzie mistycznym z Gościeszyna”