Poprzednie spotkania które, kiedy, gdzie
Spotkania Warsztatowe Konserwatorów Dzieł Sztuki w Łodzi organizowane przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki:

I. w maju 1987 na wystawie konserwatorskiej Ewy i Jerzego Wolskich,

II. 27 i 28 listopada 1987w Muzeum Historii Miasta,

III. 25 i 26 listopada 1988 w Muzeum Historii Miasta,

IV. 1 i 2 grudnia 1989 w Muzeum Historii Miasta,

V. 30 listopada i 1 grudnia 1990 w Muzeum Historii Miasta,

VI. 8 i 9 listopada 1991w Muzeum Historii Miasta,

VII. 6 i 7 listopada 1992 w Muzeum Historii Miasta,

VIII. 5 i 6 listopada 1993 w Muzeum Historii Miasta,

IX. 4 i 5 listopada 1994 w Muzeum Historii Miasta,

X. 17 i 18 listopada 1995 w Łódzkim Domu Kultury,

XI. 15 i 16 listopada 1996 w Państwowej Galerii Sztuki “Willa”,

XII. 7 i 8 listopada 1997 w Miejskiej Galerii Sztuki “Willa”,

XIII. 20 i 21 listopada 1998 w Miejskiej Galerii Sztuki “Willa”,

XIV. Cz. 1, 2 i 3 czerwca 2000 w Miejskiej Galerii Sztuki “Willa”,

 Cz. 2, 17 i 18 listopada 2000 w Miejskiej Galerii Sztuki “Willa”,

XV. 16 i 17 maja 2003 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki.

Na wymienionych 15 spotkaniach odnotowano 219 nazwisk uczestników.