Sprawozdanie
Sprawozdanie
Z jubileuszowego
Spotkania Warsztatowego Konserwatorów Dzieł Sztuki
z dnia 6.05.2004r.
w gościnnych progach Muzeum Narodowego
w Warszawie.