Jubilat
Jubilat-Krakowiaczek Jerzy z Mamą Zofią i Tatą Gustawem w Wierzchosławicach
(1924r.)
Jubileusz profesora Bogdana Marconiego w warszawskim hotelu Bristol, od lewej: Nestor Konserwatorstwa Polskiego prof. Bogdan Marconi, Przedstawiciel Konserwatorów Dzieł Sztuki Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków kol. Jerzy Wolski, Przedstawicielka Konserwatorów Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków kol. Joanna Prosnakowa Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków Pan Z. Zakrzewski.
W rozmowie z moją siostrzenicą powiedziałem, że w obecnej sytuacji, kiedy otrzymuję tyle pochwał i uznania mogę stać się zarozumiałym. Poczucie zarozumiałości, to poczucie, że się jest lepszym od innych. Powiedziałem jej wtedy, że mnie to nie grozi, bo w mojej świadomości to, obchodzenie wysokiej cyfry lat od moich urodzin, nie jest moją zasługą. Zawdzięczam to Stwórcy, moim rodzicom , tym, którzy przyczynili się do wydobycia mnie ze śmierci klinicznej po zawale, codziennej troski mojej żony i najbliższych, a chęć do życia zawdzięczam Wam koleżankom i kolegom, którzy obdarzacie mnie uśmiechami przyjaźni. Jeśli chodzi o zawodowe sukcesy. Niedawno mieliśmy okazję oglądać w telewizorach naszych trzech chłopców, którzy w Watykanie tańczyli przed Ojcem Świętym bardzo zwinnie breakdance. Ojciec Święty przy tej okazji przypomniał, że jeśli ktoś odkrywa u siebie jakiś talent , to jego powinnością jest rozwinąć go ażeby nim służyć. Tak traktuję również mój talent jeśli taki mam, który służy temu co robię i zawodowo i społecznie, służy innym, służy nam wszystkim. Jeśli chodzi o zawodowe nasze sprawy. Na wstępie od razu mam dobrą wiadomość dla koleżanek i kolegów. Dzięki staraniom trzech pań: naszej koleżanki Iwony Szmelter, naczelnemu dyrektorowi Archiwów Państwowych , pani prof. Darii Nałęcz i dyrektorowi naszego Łódzkiego oddziału Archiwów Państwowych pani mgr Urszuli Zarzyckiej Sutter. Dzięki nim Archiwa Państwowe będą przejmowały nasze dokumentacje w formie spuścizny. Tę pracę już w Łodzi rozpoczęto, pracownicy zaczynają inwentaryzację, a pani dyrektor przygotowała już odpowiedni lokal do bezpiecznego przechowywania dokumentacji. Spuścizna będzie obejmowała całą dokumentacje konserwatorską; od zawodowej, poprzez społeczną, osobistą a nawet przez przejęcie naszej całej zawodowej biblioteki.
Medal im. profesora St. Lorenza przyznawany za zasługi w popularyczacji sztuk plastycznych otrzymali z rąk Pana Dyrektora Muzeum Narodowego w dniu 6 maja 2004r.: kol. Maria Ortwein i kol. Jerzy Wolski.